Turbeskrivelse

Der er åbent for tilmelding af ture helt frem til selvedagen. Husk derfor at tjekke kortet eller listen inden du tager afsted.

Holtug Kridtbrud

– turnr: 49

Turleder: Kasper Monrad Møller

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: P-pladsen ved kridtbruddet.
(Stevns kommune – nærmeste større by: St. Heddinge)

Beskrivelse: DN Stevns og Dansk Botanisk Forening afholder i år De Vilde Blomsters dag i Holtug kridtbrud, hvor en lang række sjældne skønheder, der førhen var vidt udbredt i den kalkrige klintejord, endnu findes. Området rummer fx stor gyvelkvæler, kvasthøgeurt, vild hør, almindelig månerude, almindelig gyldenris og dueskabiose.I samarbejde med Dansk Botanisk Forening afholder DN Stevns De Vilde Blomsters dag i Holtug Kridtbrud, som er en nedlagt råstofgrav, der på grund af de særlige jordbundsforhold har gunstige vilkår for at rumme en stor plante-, padde- og insektdiversitet.Udover en række sjældne planter er der også mulighed for at træffe markfirben, stor vandsalamander, dværgblåfugl og storplettet perlemorsommerfugl.

Turen udbydes i samarbejde med D N Stevns

Offentlig transport: Med bus 251 til mandehoved og derefter gå 1,9 km af Hovedskovsvej og Holtug Linjevej.