Turbeskrivelse

Der er åbent for tilmelding af ture helt frem til selvedagen. Husk derfor at tjekke kortet eller listen inden du tager afsted.

Hestebakken, Svanninge Bakker.

– turnr: 37

Turleder: Allan Høxbroe

Tidspunkt: 10.00 – 13.00
Mødested: P-plads NV for Bjergevej 10, 5600 Faaborg
(Faaborg-Midtfyn kommune – nærmeste større by: Faaborg)

Beskrivelse: Svanninge Bakker er det flotteste sted på Fyn, skal man tro Danmarks Naturkanon. Og Hestebakken kun tre kilometer fra Faaborg er for mange smørklatten. Hestebakken har altid ligget som et tørt græsningsareal og har aldrig været opdyrket. Området rummer et meget veludviklet eksempel på naturtypen surt overdrev, der er en sjælden naturtype på Fyn og i det øvrige Danmark. Hestebakken huser mere end 100 forskellige plantearter og er levested for et mylder af sommerfugle og andre insekter, hvoraf en del er sjældne arter. Vi finder mark- og skovfirben samt stålorm. Naturstyrelsens forvaltning af Hestebakken tager afsæt i områdets vigtige betydning for sommerfugle og andre insekter. Det er derfor vigtigt, at området afgræsses nænsomt. Området har gennem en årrække været afgræsset af robust kvæg i vinterperioden suppleret med manuel rydning af vedplanter i udvalgte delområder. På turen vil Naturstyrelsen fortælle om Svanninge Bakkers historie og forvaltning med særligt fokus på Hestebakken. Botanisk Forening markerer dagen for 37. år i træk – og særligt fint nu, hvor mange har fået en vild-med-vilje have. Kom og hør om det intense samspil mellem planter, insekter og andet småkravl, som også kan lokke fugle, frøer og firben ind i havefamiliens hverdag. Nyd udsigten fra den høje sydvendte Hestebakke, når du spiser din madpakke på turen.

Turen udbydes i samarbejde med Naturstyrelsen Fyn og DN Faaborg-Midtfyn.

Medbring: forfriskning