View details

Dover Plantage ved Ydby, Sydthy

– turnr: 9

Turleder: Claus Helweg OVESEN

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: P-plads ved Langhøjene, indkørsel fra Kløvenhøjvej
(Thisted kommune – nærmeste større by: Hurup)

Beskrivelse: En blandet, ældre plantage med forskellige løv og nåletræer. Ved Langhøjene hedevegetation, tæt derved et lille hedekær med pors o.a. hedemosearter.

Turen udbydes i samarbejde med Nordvestjysk Biologisk Forening

Medbring: forfriskning