View details

Hellebæk Kohave/Teglstrup Hegn

– turnr: 60

Turleder: Gunnar Rylander Hansen / Klavs Nielsen

Tidspunkt: 13.00 – 16.00
Mødested: Parkeringspladsen ved den tidligere avlsgård
(Helsingør kommune – nærmeste større by: Helsingør)

Beskrivelse: Kvæggræsset overdrev, skov og skovmoser

Turen udbydes i samarbejde med Hellebæk Kohaves Venner

Offentlig transport: Der går tog 1 gang i timen til Hellebæk knapt 1,5 km fra mødestedet