View details

Quark Naturcenter

– turnr: 61

Turleder: Søren Espersen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Avedøre Tværvej 56, 2650 Hvidovre
(Hvidovre kommune – nærmeste større by: Hvidovre)

Beskrivelse: Hvidovre Ko- og Fåregræsserforening har gennem 5-6 år drevet afgræsning på de tidligere militære øvelsesarealer på Avedøresletten. Arealerne har gennem perioden antaget stigende overdrevskarakter men har også stigende problemer med “invasive” arter som Bjergrørhvene og Bidende ranunkel. På turen vil vi gerne diskutere afgræsning som naturpleje og meget gerne i lyset af tidens krav om at vi skal spise mindre kød fra drøvtyggere.Efter turen vil der være smagsprøver på områdets vilde spiselige urter.

Turen udbydes i samarbejde med Natur&Ungdom – Det Spiselige Hvidovre

Offentlig transport: