View details

Grennessmindes økologiske gartneri

– turnr: 62

Turleder: Kaare Jaobsen

Tidspunkt: 13.00 – 15.30
Mødested: gartneriets p-plads
(Høje-Taastrup kommune – nærmeste større by: Taastrup)

Beskrivelse: Vi ser på ruderater, markukrudt, ung skov, rørsump, å-løb m.m.

Turen udbydes i samarbejde med DN- Taastrup

Offentlig transport: flere busser fra Taastrup og høje-taastrup st.