View details

Kullerup Bjerg og

– turnr: 48

Turleder: Signe Nepper Larsen

Tidspunkt: 10.00 – 13.00
Mødested: Bjergvej 8, 5853 Ørbæk (sidevej til Hjulbyvej)
(Nyborg kommune – nærmeste større by: Vindinge)

Beskrivelse: I år går turen til overdrevene ved Kullerup Bjerg, der er et af de særlige naturområder på Østfyn med over 70 plantearter. Efter Kullerup Bjerget er der mulighed for at gå/cykle ned til Sulkendrup Mølle, hvor man kan opleve naturen i den lille ådal.

Turen udbydes i samarbejde med DN Nyborg

Medbring: forfriskning