View details

Skovenge i Bistrup skovene

– turnr: 37

Turleder: SØREN GRØNTVED CHRISTIANSEN

Tidspunkt: 14.00 – 16.30
Mødested: P-pladsen vest for Avnstrup Udrejsecenter
(Lejre kommune – nærmeste større by: Hvalsø)

Beskrivelse: Bistrup skovene i Nationalpark Skjoldungernes Land er netop udlagt til urørt skov. De mange skovenge og vådområder er meget artsrige med mange ualmindelige arter som orkidéer og engblommer. Er vejret godt vil det også myldre med sommerfugle.

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Lejre

Offentlig transport: ,