View details

Orkidéskoven, Hjortsballe

– turnr: 20

Turleder: Verner Dalsgaard Jensen

Tidspunkt: 13.30 – 16.30
Mødested: Kør 400 m. mod Ørntip, Sepstrupvej 16
(Them kommune – nærmeste større by: Them)

Beskrivelse: Skoven er efterhånden en afhøstet juletræskultur,hvor der på lysåbne pletter findes 3 forskellige vilde orkidéér, 2 fredede bregner, en skovbund tæt bevokset med Liden Vintergrøn, samt mange andre sjældne planter, Skoven er siden 1995 hverken tilført kunstgødning, eller kemiske sprøjtemidler, og er derfor et mylder af insekter, tudser, frøer, krybdyr, – og sommerfugle, samt alle hjemmehørende vildtarter.

Medbring: gummistøvler og forfriskning