Turbeskrivelse

Der er åbent for tilmelding af ture helt frem til selvedagen. Husk derfor at tjekke kortet eller listen inden du tager afsted.

Hønsehals Skov og enge v. Udby Vig

– turnr: 25

Turleder: Finn Bjerregaard

Tidspunkt: 13.00 – 15.00
Mødested: P-plads i skoven via Hønsehalsvej på Tuse Næs
(Holbæk kommune kommune – nærmeste større by: Holbæk)

Beskrivelse: Hønsehals Skov var forstligt drevet indtil for 20-30 år siden, hvor flere skovparter blev udlagt til urørt skov. I dag ses tydelige forskelle i floraen. Siden er også etableret skovgræsning i dele af skoven. Engene ved Udby Vig grænser op til skoven og rummer en rig flora, som nogle steder er præget af karakteristisk strandengsvegetation, mens andre steder præges af kalkholdigt ferskvand i rigkær, som bl.a. rummer flere orkidéarter. Den græssede skrænt mod engene har overdrevsflora.

Turen udbydes i samarbejde med DN Holbæk