View details

Gødvad Bakker

– turnr: 17

Turleder: Peter Lange

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: P-pladsen ved Silkeborg Gymnasium Oslovej 10
(Silkeborg kommune – nærmeste større by: Silkeborg)

Beskrivelse: Bakker på kanten af Gudenådalen, med små kildevæld, rigkær og sandede overdrev. Silkeborg Kommune plejer ca. 12 ha. ved rydning af uønsket opvækst og ekstensiv græsning.

Turen udbydes i samarbejde med Silkeborg Kommune

Offentlig transport: Bybus rute 11 kører på Oslovej, fra Banegården i Silkeborg