View details

Gulstav Mose og Gulstav Vesterskov

– turnr: 58

Turleder: Claus Dalskov

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: P-pladsen ved Gulstav Mose.
(Langeland kommune – nærmeste større by: Rudkøbing)

Beskrivelse: Gulstav Mose med afgræsset eng, hvor der er en stor bestand af Maj-Gøgeurt. Gulstav Vesterskov er en gærdselsskov med en rig bundflora, bla. med Tandrod, Sanikel, Skov-Gøgeurt mm.

Turen udbydes i samarbejde med DN Langeland