View details

Klintemølle og Busemarke

– turnr: 53

Turleder: Jon Feilberg

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Klintholm Havnevej 38, 4791 Borre
(Vordingborg kommune – nærmeste større by: Stege)

Beskrivelse: Lille, artsrigt overdrev på tidligere møllegrund. Lokaliteten plejes nænsomt ved høslæt i vinterhalvåret. Vandring Busemarke.