View details

Voldgravene ved Spøttrup Borg

– turnr: 10

Turleder: Arne Friis Hansen

Tidspunkt: 10.00 – 11.30
Mødested: P-pladsen ved Spøttrup Borg
(Skive kommune – nærmeste større by: Skive)

Beskrivelse: Vandplanter og urter som godt kan li´ at stå med fødderne i vand vokser næsten side om side med blomster, der trives på tørre lokaliteter ved Spøttrup Borg.Borgen har dobbelte voldgrave med en høj vold imellem, så her findes et botanisk sammensurium af sumpplanter og planter, som gror på overdrevslokaliteter.Vi går en tur langs voldgravene og på volden, hvor der bliver fortalt om blomsterne. Vi runder af med en tur rundt i Borgens park.

Turen udbydes i samarbejde med Spøttrup Borg og Museum Salling