View details

Orkidéengen ved Sønderhå Plantage

– turnr: 7

Turleder: Heidi Marie K. Andersen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: P- Pladesen ved Sønderhå Plantage
(Thisted Kommune kommune – nærmeste større by: Hørdum)

Beskrivelse: Besøg Orkidéengen ved Sønderhå Plantage i det smukke landskab ved Ove sø. Området rummer rigtig mange sjældne, fredede og rødlistede arter som eksempelvis majgøgeurt, purpur gøgeurt, kragefod, engnellikerod, vibefedt, loppestar m.fl.Vi vil også besøge det privatejede areal som støder op til engen mod syd. Her kan I se og høre om hvordan lodsejer sammen med projektet RigKilde LIFE har sløjfet de gamle dræn i engen til gavn for de værdifulde rigkær og dets vilde blomster.

Turen udbydes i samarbejde med Thisted Kommune og BFN

Medbring: gummistøvler og forfriskning