View details

Grennessmindes økologiske gartneri

– turnr: 30

Turleder: Kaare Jacobsen

Tidspunkt: 13.00 – 15.30
Mødested: gartneriets p-plads
(Høje-taastrup kommune – nærmeste større by: Høje-taastrup)

Beskrivelse: Vi skal se på ruderater, markukrudt, rørsump, å-løb, ungskov, hegn og græssede marker.

Turen udbydes i samarbejde med DN-taastrup.

Medbring: forfriskning

Offentlig transport: flere buslinjer fra taastrup og høje-taastrup st.