View details

Gjelbæk-engen

– turnr: 15

Turleder: Kim Bruun

Tidspunkt: 13.00 – 15.00
Mødested: P-pladsen ved Inderøen, Ravnsbjergvej
(Viborg kommune – nærmeste større by: Viborg)

Beskrivelse: Først hedebakker og skov, siden våd eng med mange gøgeurter af flere arter. Engen slås årligt med le som naturpleje.

Turen udbydes i samarbejde med Viborg Gymnasium og DN

Medbring: gummistøvler