View details

Fredes Eng

– turnr: 6

Turleder: Jørgen Balslev Hansen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Syd for Dall Møllevej 500 m fra Hobrovej
(Aalborg kommune – nærmeste større by: Svenstrup ved Aalborg)

Beskrivelse: Frede Nielsens eng blev for fem år siden næsten ryddet for trævækst, da Dall Møllevej blev ført over jernbanen. Året efter gav Veluxfonden støtte til hegning af hele området som et Grønt Guld projekt gennem DN. En lokal dyreholder sørger for, at Galloway kvæg året rundt græsser området. 2021 er sidste år i en femårs-periode, hvor vi nøje følger udviklingen af engplanter som følge af græsningen. På arealet er der krat, kultur- og natureng, kilde, grøft og et par søer.

Turen udbydes i samarbejde med DN Aalborg

Medbring: gummistøvler

Offentlig transport: Tag bus eller tog til Svenstrup Station. Gå mod Aalborg ad den østlige perron og fortsæt til asfaltvejen (den gamle Dall Møllevej). Til højre ud til den nye vej, og over på den anden side af den. 350 m