View details

Overdrev ved Rævind Bæk

– turnr: 12

Turleder: Arne Friis Hansen

Tidspunkt: 19.00 – 21.00
Mødested: Enrico Dalgas Vej 9 Sparkær
(Viborg kommune – nærmeste større by: Sparkær)

Beskrivelse: Før sandet landbrugsland – nu natur, blomster og summende insekter. Kend 10 blomster – mindst.Forvandlingen fra agerbrug til brakmark til overdrev tager ca. 25 år, og biodiversiteten udvikler sig hele tiden med voksende antal arter og tilhørende insekter. Vi finder de mest almindelige blomster, lærer navnene på dem og hører historien om dem. Bl.a. blåhat, blåhatjordbien og blåhathvepsebien – en af naturens sindrige symbioser. Nogle vilde blomster er naturligt hjemmehørende, andre er indført af munkene som lægeurter, f.eks. alm. røllike.Vi afslutter med kig på et nyligt, genslynget vandløb og en 30 år gammel gravet sø med bl.a. tvepibet lobelie. Medbring aftenkaffe. Turen er på max. 1,5 km.

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Viborg/Fjends

Medbring: forfriskning