View details

Odden ved Strøby Egede

– turnr: 42

Turleder: Inge Christine Ambus

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: P-pladsen ved Prambroen nær skiltet for Strøby Egede
(Stevns kommune – nærmeste større by: Køge)

Beskrivelse: Strandeng og overdrev, hvor den oprindelige vegetation i strandområderne langs Køge Bugt endnu i høj grad er bevaret. Her er et væld af forskellige urter og planter, som knytter sig til tørre, næringsfattige overdrev og strandenge. Særligt for Odden er en flot bestand af farvevajd, vild timian og en fin bestand af nikkende kobjælde og bakkenellike. Her er rigtig meget at se på, da overdrevet ligger i en tange mellem hav og å.

Turen udbydes i samarbejde med DN-Stevns og Tryggevæde og Stevns Ådals Bevarelse

Offentlig transport: Bus 108 (evt. 109) fra Køge St. Køretid ca. 10 min. Stopper ved Prambroen