View details

Skamlebæksletten og Bollinge Bakke

– turnr: 24

Turleder: Jan Fischer Rasmussen

Tidspunkt: 10.00 – 13.00
Mødested: P-pladsen v. Skamlebæk Radiostation
(Odsherred kommune – nærmeste større by: Asnæs)

Beskrivelse: Skamlebæksletten og kystskrænten består af tør hede og surt overdrev med mindre forekomster af kalkoverdrev. Bollinge Bakke er en blanding af græsfælled, overdrev og kratpartier. Fra toppen kan man se det meste af kommunen.Hvis vejret er med os, ser vi ikke kun på botanikken, men også på sommerfugle og andre insekter. Husk madpakke!Arter: Hedelyng, Revling, Plettet Kongepen, Gul Evighedsblomst, Stor Knopurt, Smalbladet Høgeurt, Knoldet Mjødurt, Blodrød Storkenæb, Rosen-Katost og Skrænt-Star.

Turen udbydes i samarbejde med Odsherred Kommune

Medbring: forfriskning