View details

Sølsted Mose

– turnr: 51

Turleder: Mette Kirkebjerg Due og Klaus Bertram Fries

Tidspunkt: 10.00 – 13.00
Mødested: Den nye P-plads ved Rute 11 over for rastepladsen
(Tønder kommune – nærmeste større by: Tønder)

Beskrivelse: Forsommeren er på sit højeste. Mange blomster står i fuldt flor. På en gåtur rundt i mosen har vi fokus på floraen. Vi møder mange smukke og karakteristiske planter – både almindelige og sjældne og sårbare. Porse, troldurt, kongebregne, gøgeurt, spagnummosser har fristeder i Sølsted. Mon ikke også en trane eller nogle af mosens sangfugle er på programmet.

Turen udbydes i samarbejde med Fugleværnsfonden

Medbring: gummistøvler