Turbeskrivelse

Der er åbent for tilmelding af ture helt frem til selvedagen. Husk derfor at tjekke kortet eller listen inden du tager afsted.

Den Grønne Kile – Glattrup Bæk og Mose

– turnr: 7

Turleder: Anni Oppelstrup Blohm

Tidspunkt: 14.00 – 16.30
Mødested: Dansk Outlet, Thorsvej 8, 7800 Skive
(Skive kommune – nærmeste større by: Skive)

Beskrivelse: Både de nyetablerede søer og vandløbet havde mange spændende arter sidste sommer, såsom kattehale, vejbred-skeblad, børste-kogleaks, vandranunkelarter og arter af vandaks. Samtidigt viste skrænten øst for vandløbet også en rigtig fin biodiversitet, bl.a. med slangehoved og blåhat, som er fantastiske nektar/pollenkilder for mange danske insektarter. Mosen med rørsump er også rigtig fin og her vil en lang række arter være oplagte at snakke om. Vi starter ved søerne med en indledning til projektet omkring de nyetablerede søer, kort om biodiversitet og planen for dagen. Det samme når vi er nede ved mosen – her fortælles om det fantastiske projekt med en bro over jernbanen for at koble området til øvrige bynære stier ved Skive Havn og Skive By.Alle er velkomne – vi glæder os til at se jer

Turen udbydes i samarbejde med DN, Skive-Salling

Medbring: forfriskning