View details

Voderup Klint, Ærø

– turnr: 57

Turleder: Knud Nielsen

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: Voderup Klint, Tranderup
(Ærø kommune – nærmeste større by: Ærøskøbing)

Beskrivelse: Voderup Klint er en 33 m høj lerklint som falder i 3 store terrasser ned mod havet. Det er en typisk overdrevslokalitet med vandhuller og våd eng nogle få steder.

Offentlig transport: Man kan køre gratis med bus fra Marstal, Ærøkøbing eller Søby. Fra sidste stoppested i Tranderup er der ca. 1,5 km at gå.