View details

Saksfjed Inddæmning

– turnr: 59

Turleder: Uffe B. Nielsen

Tidspunkt: 10.00 – 13.00
Mødested: Lyttesholm Naturcen., Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby
(Lolland kommune – nærmeste større by: Holeby)

Beskrivelse: Inddæmmet kulturlandskab, med mange engarealer, overdrev, skov samt kyst-, klit- og digearealer. Området indeholder botanisk interessante områder der aldrig har været opdyrkede. Bestand af bakke-gøgelilje, majgøgeurt, agerkohvede, klæbrig limurt, mosetroldurt og rundbladet soldug for blot at nævne nogle arter.

Turen udbydes i samarbejde med Lyttesholm Naturcenter og Fugleværnsfonden (FVF)