View details

Gniben – De gamle stenlejer – Topperne

– turnr: 21

Turleder: Jørgen Stoltz

Tidspunkt: 19.00 – 21.30
Mødested: For enden af Strandvej, Sjællands Odde
(Odsherred Kommune kommune – nærmeste større by: Nykøbing Sjælland)

Beskrivelse: På det yderste Sjælland – langt ude i Kattegat strækker Sj. Odde sig. Gamle stenvolde er blevet gennemgravet for råstoffer og har efterladt et spektakulært landskab som naturen har taget til sig. Her er hede, klithede, overdrev, mose og eng. Kom og oplev det og hør om grundejerforeningernes arbejde med at bevare og udvikle forholdene for de vilde blomster.

Turen udbydes i samarbejde med Silvadanica

Medbring: forfriskning

Offentlig transport: Bus 561 fra Højby kun ud – kontakt turleder for samkørsel hjem 20488916