View details

Maglesø

– turnr: 33

Turleder: Eva Søndergaard

Tidspunkt: 13.30 – 16.00
Mødested: P-pladsen lidt vest for Maglesøvej 6.
(Holbæk kommune – nærmeste større by: Holbæk)

Beskrivelse: Vi går den smukke tur rundt om søen hvor vi vil se planter fra både eng, mose, skov og overdrev. Turen er ikke egnet for gangbesværede.

Turen udbydes i samarbejde med NVNF

Medbring: forfriskning