Voderup Klint, Ærø

Turleder: Knud Nielsen

Tidspunkt: 14.00 – 15.30
Mødested: P-plads umiddelbart ved Voderup Klint
(Ærø kommune kommune – nærmeste større by: Ærøskøbing)

Beskrivelse: Voderup Klint er en 33 m høj lerklint der i 3 store terrasser falder ned mod havet. Der er en rig overdrevsflora på den, og flere steder nogle fugtige væld hvor vandet siver ud og danner små damme og sumpede områder

Turen udbydes i samarbejde med Ærø Kommune

Offentlig transport: Der er bus fra Søby og Ærøskøbing med holdeplads 1,5 km fra klinten.