View details

Fredes eng ved Svenstrup

– turnr: 9

Turleder: Anne Marie Steffensen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Dall Møllevej ved markvej øst for banebroen.
(Aalborg kommune – nærmeste større by: Aalborg)

Beskrivelse: Fredes eng i Svenstrup, der havde ligget hen i mange år, blev delvis ryddet for trævækst i forbindelse med, at Dall Møllevej blev ført over jernbanen. Veluxfonden har i 2017 givet støtte til hegning af engområdet som et Grønt Guld projekt gennem Danmarks Naturfredningsforening. Lokale dyreholdere skal sørge for, at engen bliver afgræsset. Med i projektet hører, at områdets planteliv nøje bliver fulgt i en 5 årig periode, og at græsningens betydning formidles til alle. På arealet er der krat, rørskov, natur- og kultureng, kilde, vandløb og et par søer.

Turen udbydes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Medbring: gummistøvler og forfriskning