Stejlebanke

Turleder: Klaus Møller

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Vordingborg Landevej overfor Grønhøj kiosken
(Næstved kommune kommune – nærmeste større by: Næstved)

Beskrivelse: Store dele af det fredede område ved Stejlebanke er beskyttet natur med naturtyperne overdrev, mose, sø og strandeng. En del af disse naturområder er desuden kortlagt som habitatnatur med habitatnaturtyperne strandeng, rigkær og overdrev (en mosaik af surt og kalkholdigt overdrev)