View details

Bolund (halvø på østsiden af Roskilde Fjord)

– turnr: 7

Turleder: Claus Helweg Ovesen

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: Parkeringspl., vestside af Frederiksborgvej (6)
(Roskilde kommune – nærmeste større by: Roskilde)

Beskrivelse: En flad bakke i Roskilde Fjord med skrænter på siderne. Den er forbundet med land via et lavt drag. Ind mod Frederiksborgvej findes strandenge og strandoverdrev, og bakkens sider har bl.a. særlige arter som Dansk Astragel, sjældne Potentil-arter og Knoldet Mjødurt.

Turen udbydes i samarbejde med Roskilde kommune

Medbring: forfriskning

Offentlig transport: Bus Roskilde til Hillerød