Høslætsengene i Bidstrupskovene

– turnr: 38

Turleder: Søren Grøntved Christiansen

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: Naturstyrelsens store P-plads, Avnstrupvej 22
(Lejre kommune – nærmeste større by: Hvalsø)

Beskrivelse: Ravnsholte Skov rummer nogle af Danmarks mest artsrige skovenge. På denne tur vil vi kigge på orkidéer, engblommer og kødædende planter i Smuldmosen og Kildeengen. Engene plejes med høslæt, så det er nu blomsterfloret skal nydes, inden leen forringer oplevelsen, men på langt sigt bevarer naturværdierne. Hvis vi er heldige med vejret, vil vi også se nogle af skovens mange sommerfugle.

Turen udbydes i samarbejde med DN Lejre