View details

Høvblege og Mandemarke Bakker

– turnr: 61

Turleder: HC Gravesen

Tidspunkt: 13.30 – 16.30
Mødested: P-pladsen ved opgangen til Høvblege, Busenevej
(Vordingborg kommune – nærmeste større by: Stege)

Beskrivelse: Et helt spektakulært kalkoverdrev, med mange blomstrende urter eks: skov gøgeurt, tårnurt, gul reseda, smalbladet klokke, hvidgul skovlilje, timian og uendeligt meget mere.

Turen udbydes i samarbejde med Naturstyrelsen Storstrøm, Græsningsforeningen Høje Møn, Vordingborg kommune og DN Vordingborg.