Ejby Ådal

– turnr: 29

Turleder: Søren Grøntved Christiansen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: P-pladsen syd for Kyndeløse Strandvej 22
(Lejre kommune – nærmeste større by: Holbæk)

Beskrivelse: Det fredede område omkring Ejby Å’s udløb i Isefjorden er et af Sjællands flotteste naturområder. På kystskrænterne og i ådalen er en artsrigdom af blomster, der næppe kan opleves andre steder. På denne naturvandring vil der blive fortalt om nogle af de mest iøjnefaldende og mest interessante arter.

Turen udbydes i samarbejde med DN Lejre