View details

Gundsømagle Sø, østenden med østtårnet

– turnr: 6

Turleder: Claus Helweg Ovesen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Fugleværnsfondens p-plads St.Valbyvej 271, Østrup
(Roskilde kommune – nærmeste større by: Roskilde)

Beskrivelse: Lavvandet sø med fugleliv og tilgrænsende enge, rørsump og småskove – gøgeurtflora o.a. interessant vegetation og plantearter

Turen udbydes i samarbejde med Fugleværnsfonden og Roskilde kommune

Medbring: forfriskning

Offentlig transport: Bus til Østrup Trafikplads; 5-10 minutters gang herfra ad St.Valbyvej til Fugleværnsfondens parkeringsplads