View details

Klevads Mose

– turnr: 51

Turleder: Annita Svendsen

Tidspunkt: 14.00 – 16.30
Mødested: Nordlig P-plads på Farumvej 127, 3520 Farum
(Egedal/ Allerød kommune – nærmeste større by: Farum)

Beskrivelse: Græsningsområde i Mølleådalen. Natura 2000. Mange spændende lysåbne naturtyper: Rigkær, overdrev, kildevæld, mm. Lokaliteten er en del af Life Rigkildeprojektet og der vil blive fortalt om både naturplejeindsatserne, floraen og landskabet

Turen udbydes i samarbejde med Naturstyrelsen

Medbring: gummistøvler og forfriskning

Offentlig transport: Bus 334

Tilmeld dig denne tur her