View details

Rundebakke

– turnr: 52

Turleder: Kasper Monrad Møller

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Ved klaplågen for enden af CA. Nielsensvej
(Halsnæs Kommune kommune – nærmeste større by: Ølsted)

Beskrivelse: Ud mod Roskilde Fjord med udsigt til Jægerspris strandenge og skove ligger Rundebakke, en af Halsnæs bedste naturperler, hvis ikke den bedste. Et græsset overdrev ud mod de stejle, tørre skrænter med en mængde plantearter, der er tilpasset denne særprægede, men engang vidt udbredte, naturtype. Her kan tydelige overgange mellem tørt og vådt, næringsrigt og næringsfattigt samt forskellige succesionstadier iagttages på blot 8 ha.Indeklemt mellem store sommerhuskvarterer giver overdrevet et indblik i, hvordan der så ud i området for 200 år siden, hvor dyr og mennesker prægede landskabet på en ganske anderledes måde.På den gamle bavnehøj Rundebakke, der lægger navn til overdrevet, finder man sjældenheder fra den øverste hylde; Plettet Kongepen, Aksærenpris og Grenet Edderkoppeurt vokser her side om side med Nikkende Kobjælde, Stor Knopurt, Djævelsbid, Dueskabiose, Hedelyng, Knopnellike, Blodstillende Bibernelle og Almindelig Mælkeurt inden for få hundrede kvadratmetre.Det kuperede overdrev er privatejet, men fredet med offentligt adgang. Der har heldigvis været lang driftkontinuitet med græssende dyr, så artsrigdommen her er ikke er ødelagt af hverken dyrkning eller tilgroning. Rundebakke er derfor et af Sjællands artsrigeste lysåbne naturarealer.

Offentlig transport: Der går tog til Ølsted St. ca. 1 km fra mødestedet. Bus 320R kører mellem Frederikssund og Frederiksværk af Frederikssundsvej.

Tilmeld dig denne tur her