View details

Bogensø Strand

– turnr: 29

Turleder: Martin Køhl Søholm

Tidspunkt: 13.00 – 16.00
Mødested: Bogensøvej 365, 5390 Martofte
(Kerteminde kommune – nærmeste større by: Kerteminde)

Beskrivelse: Området består af en mosaik af forskellige naturtyper. Der findes bl.a. rigkær, strandoverdrev, strandeng, rørsump og søer.I kærene findes bl.a. maj gøgeurt, og kødfarvet gøgeurt, smalbladet kæruld, trævlekrone fjernakset star, hirsestar, dværgstar, Vinget perikon, samel, slangetunge og hjertegræs. På de tørre dele vil vi bl.a. kigge efter alm. agermåne, ager-kohvede og asparges samt tandbælg.Der er ofte rørhøg i området og der er chance for at set rødrygget tornskade og er vi heldige høre vi rørdrum. Så medbring gerne en kikkert.

Turen udbydes i samarbejde med Turen udbydes i samarbejde med DBF Fynskredsen og Kerteminde Kommune.

Medbring: gummistøvler og forfriskning

Tilmeld dig denne tur her