View details

Sønderø ved Vigen

– turnr: 20

Turleder: Claus Helweg OVESEN

Tidspunkt: 13.30 – 15.00
Mødested: Parkeringsplads ved Vigen, Baunehøjvej 5, Veddelev
(Roskilde kommune – nærmeste større by: Roskilde)

Beskrivelse: Afgræsset strandengsområde med alsidig flora fra tørt græsland over våde strandenge og ud til loer og lavvandede områder i Roskilde Fjords inderste del.

Turen udbydes i samarbejde med Blå Flag, Roskilde kommune

Medbring: forfriskning

Tilmeld dig denne tur her