View details

Hjulby Sø og Mose

– turnr: 36

Turleder: Signe Nepper Larsen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: Lindenborgvej (mellem Fynsvej og Odensevej)
(Nyborg kommune – nærmeste større by: Nyborg)

Beskrivelse: Hjulby Sø og Mose ligger i en dal lige vest for Nyborg BY og indeholder en mosaik af enge, moser, krat og skovsumpe. Vi går en tur rundt og ser på de forskellige blomster, der vokser i området, og får en snak om naturpleje for at sikre biodiversiteten i området.

Turen udbydes i samarbejde med DN lokalkomite Nyborg

Medbring: gummistøvler og forfriskning

Tilmeld dig denne tur her