View details

AFLYST – Lysnet

– turnr: 12

Turleder: Mathilde Agger Rasmussen

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: P-pladser mellem Lindkjærvej 51-54, 8370 Hadsten
(Favrskov Kommune kommune – nærmeste større by: Hadsten)

Beskrivelse: Lysnet er på flere måder enestående i geologisk og landskabelig henseende. Med sine 131 meter over havets overflade er det Favrskov Kommunes højeste punkt og Danmarks 9. højeste punkt.Lysnet ligger på en bakkekam af ca. 50 millioner år gammelt plastisk ler fra tertiærtiden, som blev skubbet op af isen under istiden. Selve bakken kaldes derfor også en morænebakke. Tidligere blev der indvundet ler i området, hvilket har efterladt en lergravssø omkranset af stejle skrænter, hvor det er muligt at se de forskellige lerlag. Det særlige geologiske ophav har bidraget til, at området rummer stor naturmæssig variation med forskellige naturtyper som overdrev, mose og væld, som er levested for flere sjældne arter.Moseområdet ved den nedlagte lergrav er bl.a. kendt for sin bestand af orkideer, især maj-gøgeurt men også kødfarvet gøgeurt, som blomstrer flot violet i maj og juni måned. Lysnet ligger seks kilometer nordvest for Hadsten, fra Hadsten køres mod Vissing, og ved Lindkjærvej er der skilte, som viser til Lysnet. Ved selve Lysnet er der p-pladser syd for lergravssøen. Alternativ kan man køre fra Laurbjerg mod Randers. 2 km fra Laurbjerg kan man følge skiltet mod Lysnet og dreje op ad Lundalsvej og Lindkærvej.

Turen udbydes i samarbejde med DN Favrskov og Favrskov Kommune

Medbring: gummistøvler

Tilmeld dig denne tur her