View details

Skansen og Vindebyøre

– turnr: 40

Turleder: Ian Heilmann

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: Vindebyøre Lejrskole, for enden af Vindebyørevej
(Svendborg kommune – nærmeste større by: Svendborg)

Beskrivelse: Græsset overdrev, strandeng, kær og en smule skov. Der er en fin græslandsflora med arter, som ikke er almindelige på Fyn og øer. Strandengene har adskillige arter af siv og star. Lokaliteten ligger på Tåsinge, lige over for Svendborg by.

Turen udbydes i samarbejde med DN-Svendborg

Tilmeld dig denne tur her