View details

Agersø – strandenge og strandoverdrev mm

– turnr: 56

Turleder: Hans Skotte Møller

Tidspunkt: 09.30 – 12.00
Mødested: Agersø Naturcenter, Gamlevej 4, 4244 Agersø
(Slagelse kommune – nærmeste større by: Skælskør)

Beskrivelse: Vi besøger forskellige naturtyper på de centrale og sydlige dele af Agersø. Turen omfatter bl.a. strandenge, strandoverdrev og gamle græsmarker.

Turen udbydes i samarbejde med Agersø Naturcenter

Medbring: gummistøvler og forfriskning