Kilden, St. Bøgeskov

– turnr: 41

Turleder: René Andersen

Tidspunkt: 14.30 – 17.00
Mødested: P-pladsen ved Kilden i St. Bøgeskov
(Ringsted kommune – nærmeste større by: Ringsted)

Beskrivelse: Vi kigger på den spændende flora langs de blotlagte søbredder langs Gyrstinge Sø og går tilbage mod Kilden af den sønære sti inde i skoven.
De tørlagte bredder huser en spændende flora med flere ualmindelige arter såsom f.eks Kær-Fnokurt, Kløvkrone og Knude-Pileurt. Den meget sjældne Brun Fladaks der er fundet på stedet i meget store mængder er dog næppe fremme endnu.
I den kalkrige skov kan vi måske finde Blå Anemone, Vår-Fladbælg og Langsporet Gøgelilje – en orkide, der på Sjælland kun findes her

Medbring: gummistøvler