View details

Sølsted Mose

– turnr: 42

Turleder: Klaus Fries og Mette Due

Tidspunkt: 10.00 – 13.00
Mødested: P-plads ved rute 11 over for Sølsted Rasteplads
(Tønder kommune – nærmeste større by: Bredebro)

Beskrivelse: Forsommeren er på sit højeste. Mange blomster står i fuldt flor. På en gåtur rundt i mosen møder vi mange smukke og karakteristiske planter – både almindelige, sjældne og sårbare. Porse, mose-troldurt, kongebregne, mos-gøgeurt og tørvemosser har fristeder i Sølsted Mose. Mon ikke også en nattergal eller andre mosefugle er på programmet.

Turen udbydes i samarbejde med Fugleværnsfonden

Medbring: gummistøvler

Tilmeld dig denne tur her