View details

Smør- og Fedtmosen

– turnr: 55

Turleder: Emil Førby

Tidspunkt: 10.00 – 12.00
Mødested: I krydset af Gråpilevej og Klausdalsbrovej
(Herlev kommune – nærmeste større by: Bagsværd, Hjortespring)

Beskrivelse: Området er en tunneldal fra sidste istid. I bunden af ådalen er der enge græsset af køer, gamle tørvegrave og tilgroet mose.Vi skal se på blomsterne i og udenfor foldene med køer på tør og våd bund. Hvis der er tid til overs kigger vi på danske træer og buske i “Træbanken”.Turen er mest for begyndere.

Turen udbydes i samarbejde med Hjortespring Naturplejeforening

Medbring: gummistøvler

Offentlig transport: Busstoppestedet “Ingefærhaven (Klausdalsbrovej)” er ganske tæt på.https://www.rejseplanen.dk/