View details

Kobæk Strand og Kobæk Sø

– turnr: 38

Turleder: Bo Melander

Tidspunkt: 10.00 – 13.00
Mødested: Parkeringspladsen ved Kobæk Strand
(Slagelse kommune – nærmeste større by: Skælskør)

Beskrivelse: Strandoverdrev nord for parkeringspladsen ved Kobæk Strand med bl.a. Sand-rottehale, Alm. slangetunge, Strandmandstro, Hundeviol samt en række mere almindelige strandoverdrevsarter. Kobæk Sø er et gammelt strandoverdrev, som efterhånden er blevet ferskt. I området ses bl.a. Tykakset star, Blågrå siv, Gul frøstjerne, Vand-ærenpris, Manna sødgræs, Trævlekrone, Muse-hale, Tadder-vikke, Hestehale, Strand-skræppe, Sylt-star, Blågrøn kogleaks m.fl.

Turen udbydes i samarbejde med DN Slagelse

Medbring: gummistøvler og forfriskning

Tilmeld dig denne tur her