View details

Hjorterodsfredningen i Grenå

– turnr: 11

Turleder: anne murmann hansen

Tidspunkt: 14.00 – 16.00
Mødested: Bellisvej 24, 8500 Grenå
(Norddjurs kommune – nærmeste større by: Grenå)

Beskrivelse: I Grenaa ligger et område, der er fredet i 1984 for at begunstige hjorterod. Planten er tilknyttet kalk og er meget sjælden i Danmark. Vi vil se på planter langs stier og veje på turen fra Møllen til Hjorterodsfredningen og ligeledes på selve fredningen. Kommunen vil fortælle om hvorledes kommunen vil sikre den biologiske mangfoldighed i området.

Turen udbydes i samarbejde med Norddjurskommune og DN Norddjurs

Offentlig transport: Letbanen til Grenå station, godt 10 minutter gang fra stationen

Tilmeld dig denne tur her