View details

Amager Fælled

– turnr: 23

Turleder: Nikolaj Correll

Tidspunkt: 15.00 – 17.00
Mødested: Sundby metrostation
(Københavns Kommune kommune – nærmeste større by: København)

Beskrivelse: Vi går en tur rundt i det sydøstlige hjørne af Amager Fælled, hvor vi skal se på den spændende vegetation, der i kraft af arealets historie som strandoverdrev og strandeng afviger markant fra de resterende dele af Amager Fælled.

Offentlig transport:

Tilmeld dig denne tur her