View details

Begtrup Vig, strandeng

– turnr: 54

Turleder: Gunnar Birkelund

Tidspunkt: 13.00 – 15.30
Mødested: Særbækvej 12, 8420 Knebel
(Syddjurs kommune – nærmeste større by: Knebel)

Beskrivelse: Begtrup Vig med planter på strand, strandeng med strandvolde og lukkede laguner fra krumoddedannelsen langs kysten. Endvidere er der en kalkrig klint med en meget artsrig flora. Vi vil se både på de almindelig strandengsplanter og eftersøge sjældenheder som Knop- og Kostnellike, Kødfarvet Gøgeurt, Hjertegræs, Dunet Vejbred og tusindgylden.

Turen udbydes i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge

Medbring: gummistøvler og forfriskning

Offentlig transport: Bus 361 fra Rønde mod Helgenæs.