View details

Orkidéeng ved Riskjær Skov

– turnr: 7

Turleder: Arne Friis Hansen

Tidspunkt: 19.00 – 21.00
Mødested: Riskjær Skov, Bækkegårdsvej 42, 8800 Viborg
(VIBORG kommune – nærmeste større by: Sparkær)

Beskrivelse: Orkidéeng og genslyngning af Rævind BækI rigkæret ved Riskjær Skov vokser der mange af de arter, som vi gerne vil se i et rigkær. Majgøgeurt, kærtrehage, bukkeblad, engkabbeleje osv. I engens sydende er der fattigkær med rundbladet soldug, kæruld, benbræk og den brændevinsbusk pors. Turen er kun på ca. 1 km men i sumpet terræn.Engen kranses mod øst af Rævind Bæk, som for to år siden gennemgik en forvandling og blev lagt tilbage i naturlige slyngninger.Tag aftenkaffen med som indtages i bålhytten.

Medbring: gummistøvler og forfriskning

Tilmeld dig denne tur her