View details

Tversted – Tversteds Grønne Front

Turleder: Flemming Thorning-Lund

Tidspunkt: 10.00 – 12.30
Mødested: P-pladsen over for is-husene på Tannisbugtvej
(Hirtshals kommune – nærmeste større by: Hjørring)

Beskrivelse: Tag med på vandring i storslået natur. I området finder vi Danmarks mest artsrige grønklitter med et stort indhold af sjældne og biotoptypiske arter. På turen gennem klitheden og klitoverdrevet vil turleder Flemming Thorning-Lund fortælle om de forskellige blomster og planter, som vi møder på vores vej – bl.a. Blodrød Storkenæb, Nikkende Kobjælde, Sand-Frøstjerne og alm. Mælkeurt. Medbring gerne lidt mad og drikke til turen.

Turen udbydes i samarbejde med DN

Medbring: forfriskning