View details

Urup Dam

– turnr: 65

Turleder: Martin Køhl Søholm

Tidspunkt: 13.00 – 16.00
Mødested: P-pladsen Brabækvej 113, 5550 Langeskov
(Kerteminde kommune – nærmeste større by: Langeskov)

Beskrivelse: En af Fyns mest artsrige moser. Vi besøger nogle lokaliteter, som man normalt ikke har adgang til. Der vil bl.a være mulighed for at se nogle meget store bestande af orkideen kødfarvet gøgeurt, samt en lang række arter, som er knyttet til rigkær. Med lidt held finder vi også den meget sjældne orkide mygblomst. Vandtæt fodtøj anbefales.

Turen udbydes i samarbejde med Kerteminde Kommune

Medbring: gummistøvler og forfriskning