View details

Nordre Fælled – De vilde blomsters dag for børnefamilier

– turnr: 64

Turleder: Niels Aage Nielsen

Tidspunkt: 13.00 – 16.00
Mødested: Huset Myretuen for enden af Gl. Jennumvej
(Randers kommune – nærmeste større by: Randers)

Beskrivelse: Området består af et vekslende åbent landskab med overdrev, græsarealer, mose samt små skove af løvtræ og i mindre omfang af nåletræ. Enkelte skovafsnit anvendes til frøformering og til forskningsskov. Blandt de blomstrende urter kan man finde håret høgeurt, kongepen, kællingetand, hvid okseøje, almindelig syre, lancet vejbred, torskemund, røllike og ranonkel som nogle af de mere almindelige arter på Nordre Fælled.

Turen udbydes i samarbejde med Natur og Ungdom Randers

Offentlig transport: Buslinie 3 og 4 stopper ved Flyvervej/ Gl. Jennumvej 100 meter fra mødested.